Begeleidingsmethoden
     
     

Index

Home
Coaching
Supervisie
Intervisie
Teamcoaching
Haptotherapie
Shiatsu
   
   

Thema's

Burn-out
Stress
Assertiviteit
Motivatie
Organisatie-ontwikkeling
Werkdruk
Zelfvertrouwen
   
   
Begrippen
Haptonomie
Integriteit
   
   
   
 

Teamcoaching.

Het werken in teamverband stelt hoge eisen aan de leden van het team, de werkwijze van het team en de interactie binnen het team. Om die aspecten te verbeteren kan teamcoachng een goede begeleidingsvorm zijn.

Wat is teamcoaching?
Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces, maar ook op momenten van interne of externe crisis, van conflicten (wel of niet uitgesproken) of ontevredenheid, spanning.

Wat is het doel?
Teamcoaching is gericht op het beïnvloeden van de interactie in teams. Met als doel dat het team als geheel beter gaat functioneren. Concreet kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan:
de onderlinge samenwerking en verhoudingen
het meer nemen van verantwoordelijkheid
de communicatie met de organisatie
het nemen van gedragen besluiten
het ontwikkelen van gemeenschappelijk beleid
de zelfsturing van het team
het genereren van meer ideeën en initiatieven
het resultaatgericht gaan werken
het beter om kunnen gaan met belangentegenstellingen.

De werkvorm
Een team leren effectief samen te werken door middel van diverse activiteiten. Door het gezamenlijk deelnemen aan deze activiteiten kan aan diverse aspecten gewerkt worden.
Verschillende teamleden kunnen dan hun eigen rol of gewenste rol in een team onder de loep nemen.
Teamcoaching gebeurt in een veilige en prettige sfeer die teamleden stimuleert open met elkaar in gesprek te gaan, meningen te uiten, feedback te geven en samen keuzes en afspraken te maken voor toekomstige actie.

Meer over teamcoaching vindt u op de teamcoaching.startpagina.nl