Begeleidingsmethoden
     
     

Index

Home
Coaching
Supervisie
Intervisie
Teamcoaching
Haptotherapie
Shiatsu
   
   

Thema's

Burn-out
Stress
Assertiviteit
Motivatie
Organisatie-ontwikkeling
Werkdruk
Zelfvertrouwen
   
   

Begrippen

Haptonomie
Integriteit
   
   
   
   
 

Zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen is de mate waarin men vertrouwen heeft in het eigen kunnen. Zelfverzekerdheid of zelfzekerheid betekent dat dit een sterk vertrouwen is. Als men in werkelijkheid minder capabel is dan gedacht, dan is er sprake van zelfoverschatting. Andersom is er sprake van zelfonderschatting.

Veelal betreft het een vertrouwen in de zaken die binnen het eigen interessegebied of de eigen vaardigheden vallen. Routine versterkt ook het vertrouwen, alles gaat dan immers "alsof vanzelf” (zonder er bij na te hoeven denken).

Zelfverzekerdheid weerspiegelt zich niet alleen in de verbale communicatie, maar ook in de non-verbale communicatie. Zoals veel mensen zijn, is er ook veel acteren bij (theatraal gedrag). Ook kleding en kapsels kunnen meewerken aan de zelfverzekerdheid, of parfum. Meestal wordt ook op de ‘reactie’ gelet, van anderen, wat de zelfverzekerdheid kan versterken, maar ook kan doen afnemen. Vrouwen doen dat (over het algemeen) vaker dan mannen, en zo zijn mannen (over het algemeen) meer op zichzelf gericht, en zo ook anders in het ‘oogcontact’.

Het hebben van een gezonde dosis zelfvertrouwen leidt tot groei en zelfontplooiing. Zelfvertrouwen maakt je weerbaar en minder afhankelijk van het oordeel van anderen. Je durft voor je eigen mening uit te komen, initiatief te tonen en aan nieuwe dingen te beginnen. Zelfvertrouwen is dus niet alleen belangrijk voor je welzijn, ook de prestaties op je werk worden er gunstig door beïnvloed.

Bron: Wikipedia.
Meer over zelfvertrouwen vindt u op de zelfvertrouwen.startpagina.nl