GG Werkmagazine
 
 
 
Bedrijven moeten samen werken aan loopbaanmanagement

Om medewerkers een optimaal en duurzaam loopbaanperspectief te bieden, moeten bedrijven op een andere manier gaan kijken naar loopbaanmanagement. Zo zouden zij meer moeten samenwerken met andere bedrijven bij de ontwikkeling van loopbaanbeleid. Ook kunnen banen beter worden afgestemd op de aard van de mens om ze aantrekkelijk te houden. Dit stelt prof. dr. Judith Semeijn bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap Loopbaanmanagement bij de Open Universiteit. Haar inaugurele rede heeft als titel: Loopbanen op weg naar duurzaamheid; over paden, hobbels en gidsen.

Meer werkgevers
Veranderingen op de arbeidsmarkt, de samenstelling van de beroepsbevolking en ontwikkelingen in organisaties zelf dwingen organisaties na te denken over hoe een toekomstbestendig loopbaanmanagement er uit kan zien, of moet zien. Toch staat het hedendaags loopbaanmanagement nog in de kinderschoenen en soms staat het zelfs haaks op de belangen van medewerkers. ‘De focus ligt nog te veel op de belangen van bedrijven en op het aanbod van banen binnen ้้n organisatie. Maar de meeste loopbanen spelen niet meer af binnen ้้n organisatie. Bovendien hebben meer en meer werknemers combibanen bij verschillende werkgevers, of ze werken deels als zzp-er', aldus Semeijn.

Robotisering biedt kansen
Bedrijven putten dus uit dezelfde pool, delen soms medewerkers. Daarmee delen ze ook het belang om ervoor te zorgen dat die werknemers lang en op een aantrekkelijke manier door kunnen blijven werken. ‘Bedrijven zouden er daarom goed aan doen om als het gaat over loopbaanbeleid over de grenzen van hun organisatie heen te stappen. Werk samen met andere bedrijven binnen je sector of in je regio!' adviseert Semeijn. Daarnaast zouden zij meer moeten kijken naar hoe mensen langer door willen blijven werken. Juist nu liggen daarvoor veel kansen in het verschiet. Door robotisering kan de focus zich verschuiven van het invullen van werk dat moet gebeuren, naar het cre๋ren van werk waar de menselijke aard een wezenlijke bijdrage aan kan leveren, bijvoorbeeld door creativiteit.

Loopbaanprofessionals
Loopbaanprofessionals kunnen volgens Semeijn een belangrijke bijdrage leveren aan hoe individuen maar ook organisaties vorm geven aan loopbaanmanagement. Onderzoek zal daarom onder meer gericht zijn op de opbrengsten daarvan, om professionals en management beter te kunnen ondersteunen. Er is met alle ontwikkelingen nog te weinig bekend over wat het huidige loopbaanmanagement precies oplevert en dus ook over hoe het beter kan. Om daar een bijdrage aan te leveren is deze leerstoel ingesteld bij de faculteit Management, Science & Technology. De leerstoel is gefinancierd door Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals.

Over Judith Semeijn
Judith H. Semeijn (Amsterdam, 1970) studeerde af in Geestelijke Gezondheidskunde aan de Rijksuniversiteit Limburg (Universiteit Maastricht/UM) in 1995. Zij promoveerde in 2005 op onderzoek naar competenties en arbeidsmarktintrede van afgestudeerden, bij het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (UM). Voorafgaand aan haar promotietraject werkte ze bij de RIAGG in Maastricht (Dwarsverband Academisering) en als toegevoegd onderzoeker bij de vakgroep Organisatie van de faculteit Bedrijfskunde & Economische Wetenschappen van de Universiteit Maastricht. Na haar promotie is ze in dienst getreden bij CINOP (nu ECBO) in Den Bosch. Vanaf 2007 werkt ze bij de Open Universiteit, eerst als universitair docent, later als universitair hoofddocent in het vakgebied Strategisch Human Resource Management (SHRM) en loopbanen. Sinds 2012 is zij tevens voorzitter van de vakgroep Organisatie. Haar voornaamste interesses liggen bij loopbanen, HRM en onderwijs(innovatie) vanuit een kader van duurzaam/duurzamer beleid en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Met ingang van 1 september 2015 is dr. Judith Semeijn aan de Open Universiteit benoemd tot bijzonder hoogleraar Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Loopbaanmanagement.

Meer over personeel vindt u op de personeel.startpagina.nl.

 

 
   
 
  Startpagina's helpen u goed op weg bij het zoeken op specifieke onderwerpen.
Hieronder een aantal goede werkgerelateerde:
 
• Personeel
• Vakantiewerk
• Burnout
• Competentie
• Conflicthantering
• Integriteit
• Management
• Onderhandelen
• Organisatie
• Stress
• Werkdruk
   
 
  Informatie over opleiden vindt u hier:
 
• Coaching
• Intervisie
• Supervisie
• Teamcoaching
   
 
  Voor de persoonlijke ontwikkeling zijn deze startpagina's interessant:
 
• Assertiviteit
• Leiderschap
• Motivatie
• Zelfvertrouwen
   
   
 

Boeken

 
• Management
• Personeelsbeleid
• Organisatiekunde
• Leiderschap
• Pers. Effectiviteit
• Marketing
• Economie
   
   
 
 
 

Disclaimer    Webmaster