Ien Dales Integriteitsaward 2004 toegekend aan mr. Jaime Saleh


Mr. Jaime M. Saleh, oud-gouverneur van de Nederlandse Antillen (1990 tot 2002), heeft de eerste Ien Dales Integriteitsaward ontvangen. Hij ontving de prijs tijdens het seminar Een beetje integer bestaat niet uit handen van prof.dr. Wil Albeda (voorzitter van de selectiecommissie).

De Ien Dales Award is een prijs voor een persoon die zich zichtbaar verdienstelijk heeft gemaakt op het raakvlak van integriteit en openbaar bestuur. Volgens de selectiecommissie onder leiding van prof.dr. Albeda voldoet de heer Saleh ruimschoots aan dat profiel. In de woorden van de commissie is de heer Saleh 'gedurende zijn gehele loopbaan bij uitstek het toonbeeld geweest van een rechtschapen mens', die blijk geeft van 'een zichtbare onkreukbaarheid in een bestuurlijk en sociaal-economisch complexe samenleving'. Bovendien heeft Saleh er volgens de commissie blijk van gegeven 'een zorgvuldig openbaar bestuur en de bestrijding van onrechtmatigheden tot de belangrijkste aandachtsgebieden van zijn functioneren te willen beschouwen', en heeft hij met 'zijn persoonlijke inzet voor deze zaken vele malen de aandacht getrokken van de naamgeefster van de Integriteitsaward'.

De Ien Dales Integriteitsaward 2004 bestaat uit een door de beeldhouwster M. van den Bergh vervaardigd bronzen beeldje van de naamgeefster. Daarnaast ontvangt de heer Saleh een aan de prijs verbonden geldsom, aan te wenden voor de bevordering van het door de naamgeefster beoogde aandachtsveld.

De Ien Dales Award is een initiatief van de Stichting Ien Dales Leerstoel, in samenwerking met het Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP).


Meer informatie

Meer over integriteit vindt u op:
integriteit.startpagina.nl 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster