Uitreiking Ien Dales Award 2006 aan Dick Kalk

Op 7 juni 2006 is de “Ien Dales Award 2006” uitgereikt aan de heer J.D. (Dick) Kalk. De heer Kalk was vanaf 1981 secretaris / adviseur van de ambtelijke en politieke leiding van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is vanaf 2001 tevens vertrouwenspersoon integriteit.

De Ien Dales Award wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een functionaris die zich naar het oordeel van de jury in ruime mate en op meerdere vlakken heeft gekwalificeerd vanwege verrichtingen of betrokkenheid bij vraagstukken die liggen op het snijvlak van integriteit en openbaar bestuur. De jury volgde met de toekenning van de Award de motivering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waaruit onder meer blijkt dat de heer Kalk een zorgvuldig openbaar bestuur en de integriteit van de overheid tot de belangrijkste aandachtsgebieden van zijn functioneren beschouwt.

In 2004 werd de Award toegekend aan mr. Jaime Saleh, Oud-Gouverneur en sinds 2004 Minister van Staat van de Nederlandse Antillen.

Integriteit wordt in het kader van de toekenning van de Award mede beschouwd als het “erfgoed” van wijlen mevrouw drs. C.I. Dales, minister van Binnenlandse Zaken van 1989 tot 1994. Haar visie op integriteit, waaronder de zorg voor de kwaliteit van goed openbaar bestuur en een op haar taak berekende arbeidsorganisatie overheid, in het bijzonder het vraagstuk van volstrekte integriteit binnen de overheid, heeft navolging gevonden in de leeropdracht van de Stichting Bijzondere leerstoel “De overheid als Arbeidsorganisatie (Ien Dales leerstoel)”.

De Award werd uitgereikt tijdens de werkconferentie over integriteit getiteld “Zou Ien Dales nu tevreden zijn?”, die werd gehouden op 7 juni 2006. Deze conferentie werd georganiseerd door de Ien Dales leerstoel in samenwerking met Deloitte, die de leerstoel financieel ondersteunt.

De bijzondere leerstoel wordt ondersteund door het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP), gevestigd in Den Haag.

Meer informatie
Meer over integriteit vindt u op:
integriteit.startpagina.nl 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster