Wat is moderne etiquette

Etiquette is volgens Van Dale: “het geheel van beleefdheidsregels en omgangsvormen”. Etiquette had de afgelopen decennia een wat stoffig karakter, maar dat verandert snel. Daar waar mensen met elkaar omgaan is rekening te houden met elkaar en met wat gebruikelijk is voor alle betrokkenen erg plezierig. Het voordeel is dat je weet wat er van jou wordt verwacht en je kunt beter inschatten wat een ander gaat doen. Je kunt je vrijer en succesvoller bewegen.

Geschiedenis
Etiquette heeft al een lange geschiedenis. De grondslag van de etiquetteregels zoals wij die nu kennen, werd gelegd in de zestiende eeuw. "Met drie vingers in het zoutvaatje zitten verraadt boerse manieren", zegt Erasmus in zijn etiquetteboekje voor jongens uit 1530. Erasmus, baseerde zijn werk op de gedragsregels van Cicero.
De etiquette waarop onze omgangsvormen zijn gebaseerd, vierden hoogtij in de negentiende eeuw met de opkomst van de bourgeoisie.
Over etiquette is al veel geschreven.
Hoe hoort het eigenlijk? geldt in Nederland als hét standaardwerk over etiquette. Amy Groskamp-ten Have was de eerste die de regels voor een groot publiek op schrift stelde. Vrijwel direct na het verschijnen van dit boek in 1939 was de titel synoniem met etiquette.

Wanneer
Etiquetteregels spelen eigenlijk altijd en overal.
Hoe adresseer je een sollicitatiebrief? Je bent uitgenodigd voor een sjiek diner; wat doe je wel en wat doe je niet aan tafel. Je krijgt zelf gasten; hoe dek je de tafel en welke tafelschikking kies je. Hoe stel je je aan iemand voor. Hoe begroet je iemand en hoe neem je afscheid. Geef je nu een, twee of drie kussen. Welke kleren draag je bij welke gelegenheid. Hoe ga je om met mensen in of uit andere landen, culturen en religies. Hoe communiceer je per telefoon, per brief en per mail. War doe je als het volkslied wordt gespeeld en wanneer steek je de vlag uit bij feestelijke of officiële gebeurtenissen.
Weten hoe het hoort is belangrijk, niet alleen omdat het je helpt op een respectvolle manier met andere mensen om te gaan, maar ook omdat het je vrijer maakt in het maatschappelijk verkeer.

Zakelijke etiquette
Ook het zakelijk verkeer kent haar eigen regels. Wanneer overhandig ik bijvoorbeeld mijn visitekaartje tijdens een zakelijk gesprek? Wat trek ik aan naar een receptie van een klant? In 'Zakelijke etiquette' vindt je antwoorden op vragen over omgangsvormen in het moderne bedrijfsleven. Er heerst een hardnekkig misverstand dat etiquette het zakelijk leven moeilijker maakt, stijver en formeler. Het tegendeel is het geval: voor wie weet hoe hij zich in de zakenwereld moet bewegen, wordt het leven juist eenvoudiger, aangenamer en overzichtelijker. Bij internationaal zakelijk verkeer is het heel belangrijk dat je de gebruiken en gewoontes van het andere land kent. Weet je je te gedragen dan is zakelijk succes veel beter bereikbaar.


Het is al met al zeer de moeite waard je eens in de etiquette te verdiepen. Goede boeken over etiquette vind je hier


Meer informatie
Veel meer over etiquette vindt je op de etiquette.startpagina.nl

 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster