GG Werkmagazine
 
 
 
Loonkloof tussen man en vrouw wordt kleiner

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is in 2014 wederom afgenomen. Dit blijkt uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, een rapport dat inzicht geeft in de loonontwikkeling en arbeidsmarkt in Nederland. Waar het gemiddelde bruto uurloon van de vrouw met €13,86 gelijk bleef, is het gemiddelde bruto uurloon van de man gedaald van €15,19 naar €14,72. Dit betekent dat de loonkloof 5,8 procent (€0,86 per uur) bedraagt, ruim drie procent minder dan het jaar ervoor. Hierdoor blijft het loonverschil tussen mannen en vrouwen verder afnemen. Ook in 2013 was er sprake van een daling, tevens van 5,8 procent.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen in de financiële sector en de juridische sector is nog steeds groot. In de financiële sector is de kloof gegroeid van 8,4 procent naar 13,9 procent. In de juridische sector is de kloof gegroeid van 8,3 procent naar 11,3 procent. In de overige sectoren is de kloof beduidend lager.

“Het is fijn om te constateren dat het salaris van mannen en vrouwen in elk geval in Nederland meer in tune is”, aldus Paulien Osse, directeur van Loonwijzer. “We zijn 15 jaar geleden begonnen met Loonwijzer. We hebben altijd het loonverschil tussen man en vrouw laten zien. Het lijkt er op dat van zowel mannen, vrouwen als werkgevers actie komt. Voor vrouwen die een nieuwe baan zoeken, is het wel van belang om te onderhandelen over hun salaris.”

Loonkloof vooral groot bij managers
De loonkloof is het grootst bij managers. Mannelijke managers verdienen fors meer dan vrouwelijke managers. De grootste kloof binnen deze beroepsgroep vindt plaats binnen de IT & Telecom sector en de financiële dienstverlening, waar de man nog steeds bijna 20 procent meer verdient dan de vrouw. In de transport & logistiek sector is de loonkloof het kleinst voor de managers. Desalniettemin verdient de mannelijke manager ook in transport & logistiek gemiddeld 10 procent meer dan de vrouwelijke manager.

Vrouwen zoeken vaker nieuwe baan
De loonkloof kan een reden zijn dat meer vrouwen op zoek zijn naar een nieuwe baan in vergelijking met mannen. Volgens de Wage Index is 54 procent van de vrouwen dit jaar op zoek naar een nieuwe baan, tegenover 47 procent van de mannen. Tevens geeft 27 procent van de vrouwen aan onzeker te zijn over het inkomen, terwijl 17 procent van de mannen zich hier zorgen over maakt. Tot slot verwachten minder vrouwen een loonsverhoging in vergelijking met mannen; 45 procent tegenover 56 procent.“Het is een positief teken dat de loonkloof steeds kleiner wordt”, aldus Gian Zandonŕ, managing director van Monsterboard.nl. “Dat de kloof nog steeds aanwezig is, komt deels door het feit dat veel vrouwen nog steeds een carričrebreak nemen of parttime werken, maar de Wage Index laat ook zien dat vrouwen minder zeker zijn over het inkomen en dat ze zich sneller bewegen op de arbeidsmarkt. Het is goed om de lonen gelijk te trekken waar dit nog niet is gebeurd om talentvolle vrouwen te binden en juiste waardering te geven.”


Veel meer over motivatie vindt u op de
motivatie.startpagina.nl.
 


 

 
 
Startpagina's helpen u goed op weg bij het zoeken op specifieke onderwerpen.
Hieronder een aantal goede werkgerelateerde:
Personeel
Burnout
Competentie
Conflicthantering
Integriteit
Management
Onderhandelen
Organisatie
Stress
Werkdruk
 
Informatie over opleiden vindt u hier:
Coaching
Intervisie
Supervisie
Teamcoaching
 
Voor de persoonlijke ontwikkeling zijn deze startpagina's interessant:
Assertiviteit
Leiderschap
Motivatie
Zelfvertrouwen
 
 

Boeken

Management
Personeelsbeleid
Organisatiekunde
Leiderschap
Pers. Effectiviteit
Marketing
Economie
 
 
 
 

Disclaimer    Webmaster