GG Werkmagazine
 
 
 
Oudere werknemers blijken veerkrachtiger

Jongere generatie gaat minder goed met moeilijke tijden om. In een tijd van oplopende werkloosheid wordt van bedrijven steeds meer creativiteit gevraagd om in een veranderende markt succesvol te opereren. Uit onderzoek van TNS Nipo, in opdracht van Tempo-Team, blijkt dat vooral oudere werkenden over veerkracht beschikken. Dat wil zeggen dat ze over meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen beschikken.

Door hun jarenlange ervaring blijven ze rustiger, houden ze overzicht en denken in oplossingen. Een groot deel van de werkenden van 46 jaar of ouder geeft aan met vertrouwen moeilijke tijden aan te gaan: 85% tegenover 58% van de jongere generatie.

Uit het onderzoek onder bijna 2.000 mensen geven de 46-plussers ook blijk meestal wel een manier te vinden om met lastige werksituaties om te gaan (89%), terwijl onder jongeren dat percentage beduidend lager is (54%). Maar wat als het om tegenslagen op het werk gaat? Dan zijn vrouwen optimistischer. Maar liefst 20% van de mannen vindt het lastig om tegenslagen in het werk achter zich te laten, tegenover 10% bij de vrouwen.

Werknemers onzeker
Het onderzoek laat ook zien dat werknemers onzekerder zijn dan managers. Vergeleken met managers (77%) gaan relatief minder medewerkers (63%) uit van een positieve uitkomst als er onzekerheden op het werk zijn. Relatief minder medewerkers (69%) dan managers (89%) geven aan meestal wel een manier te vinden om met lastige werksituaties om te gaan.

Het draait om psychologisch kapitaal
De resultaten hebben alles te maken met de waarde van het psychologisch kapitaal binnen organisaties: het welbevinden van werknemers. Volgens Fred Luthans, professor Management en Organisatiegedrag aan de Universiteit van Nebraska, wordt psychologisch kapitaal gevormd door hoop, optimisme, zelfverzekerdheid en veerkracht. Luthans stelt dat psychologisch kapitaal niet alleen een positief effect op de prestaties heeft, maar ook aantoonbaar concurrentievoordeel oplevert.

Veerkracht stimuleren
Als organisaties werken aan het psychologisch kapitaal, daalt het ziekteverzuim, is er minder cynisme, minder verloop en ontstaat er hogere tevredenheid over en betrokkenheid met het werk, zo wijst zijn wetenschappelijk onderzoek naar psychologisch kapitaal uit. Veerkracht ontstaat door duidelijke doelen te formuleren en creatief en proactief te handelen als deze door omstandigheden onbereikbaar dreigen te worden. Juist als het tegenzit moet je als bedrijf of persoon focussen op kansen en een open geest tonen. Verruim de blik en sta open voor advies. Stilzitten en hopen dat het vanzelf over waait, is in deze tijd zeer onverstandig.

Meer over personeel vindt u op de personeel.startpagina.nl.

 

 
   
 
  Startpagina's helpen u goed op weg bij het zoeken op specifieke onderwerpen.
Hieronder een aantal goede werkgerelateerde:
 
• Personeel
• Burnout
• Competentie
• Conflicthantering
• Integriteit
• Management
• Onderhandelen
• Organisatie
• Stress
• Werkdruk
   
 
  Informatie over opleiden vindt u hier:
 
• Coaching
• Intervisie
• Supervisie
• Teamcoaching
   
 
  Voor de persoonlijke ontwikkeling zijn deze startpagina's interessant:
 
• Assertiviteit
• Leiderschap
• Motivatie
• Zelfvertrouwen
   
   
 

Boeken

 
• Management
• Personeelsbeleid
• Organisatiekunde
• Leiderschap
• Pers. Effectiviteit
• Marketing
• Economie
   
   
 
 
 

Disclaimer    Webmaster