GG Werkmagazine
 
 
 
Preventie stimuleert werkvermogen

Werkgevers kunnen meer aandacht geven aan preventie om het werkvermogen van vooral jonge werknemers te verbeteren. En niet pas in actie te komen als 'de oudere' medewerker niet in staat is om aan de eisen te voldoen. Deze conclusie volgt uit onderzoek naar werkvermogen van Arbo Unie onder ruim 80.000 werknemers, werkzaam in de industrie, overheid en andere branches.

Twintigers twijfelen aan inzetbaarheid
Naarmate de leeftijd stijgt neemt het percentage werknemers, dat twijfelt over de eigen inzetbaarheid over 2 jaar toe. Dat lijkt logisch. Toch begint die twijfel al bij werknemers van eind twintig. En dat is opvallend vroeg. ‘Juist eind twintigers hebben een overvloed aan keuzes, zowel qua carričre als privé, en die hebben blijkbaar een behoorlijke invloed’, aldus Jeroen Stoffelsen, arbeids- en organisatiedeskundige bij Arbo Unie.  Werkgevers kunnen twintigers helpen door heel concreet met ze in gesprek te gaan en hen te ondersteunen, zodat medewerkers zelf gerichte keuzes kunnen maken. Bijvoorbeeld om het volgen van een opleiding, niet direct te combineren met een nieuwe functie.

Uit het onderzoek blijkt verder dat zowel dertigers als vijftigers minder goed kunnen voldoen aan de taakeisen, die in het werk aan hen worden gesteld, dan andere leeftijdsklassen. Bij dertigers speelt de balans werk-privé een rol. Hoe zorg ik er voor dat ik op een gezonde manier alle ballen in de lucht houd? Bij de vijftigers speelt een rol dat functies en eisen veranderen ten opzichte van vroeger. Wanneer je niet meer goed kunt voldoen, kan dat leiden tot een mindere inzetbaarheid. ‘Werkgevers kunnen hierop inspelen door actief met medewerkers te bespreken hoe twijfels weggenomen kunnen worden’, vertelt Stoffelsen. ‘Bijvoorbeeld met extra coaching of een werkplekaanpassing’.

Fysieke belasting niet maatgevend
Wanneer we kijken naar de verschillen tussen branches valt op dat werknemers in de industrie qua werkvermogen iets beter scoren dan in de overheidssector. Hoewel vaak anders gedacht, staat het werkvermogen in een fysieke omgeving dus niet persé meer onder druk, dan in een andere werkomgeving. Wel twijfelen meer mensen in de industrie over de eigen inzetbaarheid over twee jaar in vergelijking met werknemers bij de overheid en in andere branches.

Aanpak per leeftijdsgroep
Arbo Unie pleit voor meer aandacht voor de specifieke aspecten van optimaal werken voor alle leeftijdsgroepen en levensfasen. Jeroen Stoffelsen: ‘Optimaal werken betekent voor dertigers echt iets anders dan voor vijftigers. Door gerichte oplossingen te kiezen kunnen werkgevers alle medewerkers optimaal inzetbaar houden. Kijk naast gezondheid ook naar werkomgeving, betrokkenheid, loopbaan en het vertrouwen in de toekomst’.

Meer over personeel vindt u op de personeel.startpagina.nl.

 

 
   
 
  Startpagina's helpen u goed op weg bij het zoeken op specifieke onderwerpen.
Hieronder een aantal goede werkgerelateerde:
 
Personeel
Burnout
Competentie
Conflicthantering
Integriteit
Management
Onderhandelen
Organisatie
Stress
Werkdruk
   
 
  Informatie over opleiden vindt u hier:
 
Coaching
Intervisie
Supervisie
Teamcoaching
   
 
  Voor de persoonlijke ontwikkeling zijn deze startpagina's interessant:
 
Assertiviteit
Leiderschap
Motivatie
Zelfvertrouwen
   
   
 

Boeken

 
Management
Personeelsbeleid
Organisatiekunde
Leiderschap
Pers. Effectiviteit
Marketing
Economie
   
   
 
 
 

Disclaimer    Webmaster