Toegeven in een conflict is vaak zinvol

Iedereen heeft dagelijks te maken met conflicten. Vaak kleine; soms grote. Een conflict is niets anders dan een situatie waarin personen of groepen tegengestelde belangen en of opvattingen hebben. De normaalste zaak van de wereld.

Conflicthantering
Conflicten spelen dan ook een constructieve rol bij samenleven en samenwerken. Problemen ontstaan als in een afhankelijkheidsrelatie of een samenwerkingsrelatie conflicten niet tijdig worden opgelost. Naar de manier waarop conflicten kennen worden opgelost; conflicthantering, is veel onderzoek gedaan en er is veel over gepubliceerd.
Conflicthantering kan worden omschreven als de systematische wijze van omgaan met een conflict met zorg voor de relatie en zorg voor het resultaat. Conflicthantering geeft zicht op de dynamiek van conflicten en hoe je bij kunt dragen aan een constructief verloop.

Hoe ga je met een conflict om
Prof. dr Carsten de Dreu onderscheidt zes mogelijke manieren om met een conflict om te gaan: forceren, toegeven, vermijden, het probleem oplossen, bemiddelen en arbitrage.
Deze benaderingswijzen worden vaak toegelicht aan de hand van een model van Blake en Mouton.


 
 

Zorg
om het
eigen-
belang

Forceren

 

Probleem oplossen

 

Compromis
zoeken

 

Vermijden

 

Toegeven

  Zorg om het belang van de ander 

Op deze wijze worden de manieren van oplossing gerelateerd aan het belang van de ander en het eigenbelang. Afhankelijk van wat je laat prevaleren kom je tot een andere keuze.

Wanneer toegeven?
Vaak echter maken mensen die keuze en afwegingen niet. Hoe ze met een conflict omgaan wordt vooral bepaald door de opvoeding, de  cultuur waarin ze leven en hun karakter.

Toch is een goede afweging zinvol. Kijken wat in de situatie past en wat het beste is. Voor veel mensen is met name toegeven moeilijk. Bedenk daarbij dat toegeven niet perse alleen in het belang van de ander hoeft te zijn. Het kan ook heel goed in je eigen belang zijn. Toegeven is een eenzijdige manier van conflicthantering. Het initiatief ligt bij jou, je kunt zelf bepalen of je het wilt en je kunt zelf de afweging maken of het verstandig is in de situatie. Vaak is toegeven niet een teken van zwakte; maar juist van kracht.
 
Wanneer kan het verstandig zijn toe te geven:
Als de ander gelijk heeft
Als je het de ander gunt
Als je van het "gezeur" af wilt zijn
Als de waarde van het twistpunt voor jou gering is
Als je denkt niet te kunnen winnen
Als het "uitvechten" je veel tijd en emotie gaat kosten en je de tijd liever aan andere zaken besteedt
Als je denkt dat het voor de ander goed is te ervaren wat zijn of haar keuze inhoudt en je de ander gunt van die fouten te leren
Als het voor de relatie goed is de ander te laten scoren

Meer weten over het omgaan met conflicten? Veel meer over de conflicthantering vindt je op de conflicthantering.startpagina.nl


Ook de
arbeidsmarkt.startpagina.nl, de arbeidsrecht.startpagina.nl  en de onderhandelen.startpagina.nl bieden een schat aan informatie.

 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster