GG Werkmagazine
 
 
 
Wat is teamcoaching

Het werken in teamverband stelt hoge eisen aan de leden van het team, de werkwijze van het team en de interactie binnen het team. Om die aspecten te verbeteren kan teamcoachng een goede begeleidingsvorm zijn.

Wat is teamcoaching?
Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces, maar ook op momenten van interne of externe crisis, van conflicten (wel of niet uitgesproken) of ontevredenheid, spanning.

Wat is het doel?
Teamcoaching is gericht op het beοnvloeden van de interactie in teams. Met als doel dat het team als geheel beter gaat functioneren. Concreet kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan:
• de onderlinge samenwerking en verhoudingen
• het meer nemen van verantwoordelijkheid
• de communicatie met de organisatie
• het nemen van gedragen besluiten
• het ontwikkelen van gemeenschappelijk beleid
• de zelfsturing van het team
• het genereren van meer ideeλn en initiatieven
• het resultaatgericht gaan werken
• het beter om kunnen gaan met belangentegenstellingen.

De werkvorm
Een team leren effectief samen te werken door middel van diverse activiteiten. Door het gezamenlijk deelnemen aan deze activiteiten kan aan diverse aspecten gewerkt worden.
Verschillende teamleden kunnen dan hun eigen rol of gewenste rol in een team onder de loep nemen.
Teamcoaching gebeurt in een veilige en prettige sfeer die teamleden stimuleert open met elkaar in gesprek te gaan, meningen te uiten, feedback te geven en samen keuzes en afspraken te maken voor toekomstige actie.

Meer over teamcoaching vindt u op de teamcoaching.startpagina.nl


 

 
   
 
  Startpagina's helpen u goed op weg bij het zoeken op specifieke onderwerpen.
Hieronder een aantal goede werkgerelateerde:
 
• Personeel
• Burnout
• Competentie
• Conflicthantering
• Integriteit
• Management
• Onderhandelen
• Organisatie
• Stress
• Werkdruk
   
 
  Informatie over opleiden vindt u hier:
 
• Coaching
• Intervisie
• Supervisie
• Teamcoaching
   
 
  Voor de persoonlijke ontwikkeling zijn deze startpagina's interessant:
 
• Assertiviteit
• Leiderschap
• Motivatie
• Zelfvertrouwen
   
   
 

Boeken

 
• Management
• Personeelsbeleid
• Organisatiekunde
• Leiderschap
• Pers. Effectiviteit
• Marketing
• Economie
   
   
 
 
 

Disclaimer    Webmaster