GG Werkmagazine
 
 
 
Wat kost personeel?

Overweegt u personeel aan te nemen? Dan vraagt u zich waarschijnlijk af wat een werknemer u gaat kosten. Wat kost personeel u eigenlijk op maandbasis? Met welke kostenposten moet u rekening houden? Het is belangrijk antwoord te hebben op deze vragen voordat u daadwerkelijk iemand aanneemt binnen uw onderneming. U wilt immers, ook op lange termijn, het salaris kunnen uitbetalen en kunnen voldoen aan al uw verplichtingen. Wij scheppen in dit korte artikel inzicht in de kosten van personeel.

Overweegt u personeel aan te nemen? Dan vraagt u zich waarschijnlijk af wat een werknemer u gaat kosten. Wat kost personeel u eigenlijk op maandbasis? Met welke kostenposten moet u rekening houden? Het is belangrijk antwoord te hebben op deze vragen voordat u daadwerkelijk iemand aanneemt binnen uw onderneming. U wilt immers, ook op lange termijn,  het salaris kunnen uitbetalen en kunnen voldoen aan al uw verplichtingen. Wij scheppen in dit korte artikel inzicht in de kosten van personeel.

Waarop zijn kosten van personeel gebaseerd?
De kosten van personeel hangen af van diverse aspecten. Hieronder een lijst met zaken waar u als werkgever rekening mee moet houden:

Loonkosten

(Bruto)salaris
Vakantiedagen
Vakantiegeld
Winstuitkeringen/13de maand
Pensioenopbouw
Reiskosten
Onkostenvergoedingen

Werkgeversverzekeringen
en premies

Premie sectorfonds
WHK-Wga (vast/flex)
Whk-ZW flex
WAO/Wia Aof
Pensioenpremie
WW-Awf
ZVW
Zorgverlof en Kinderopvang
Overige kosten

Ziekteverzuimverzekering
Eigen risico ziekteverzuim
Arbo abonnement
Arbo-verrichtingen
Loonadministratie
Juridisch advies / schade
Eigen tijd

Vuistregel personeelskosten berekenen
Om te berekenen wat personeel kost, kunt u gebruik maken van een vuistregel. Als werkgever moet u bij het aannemen van personeel rekening houden met 25 tot 30 procent extra personeelskosten bovenop het brutoloon dat een medewerker verdient. Stel, een medeweker verdient per maand € 1.800,- bruto. Dan moet u als werkgever rekening houden met 1800 x 1.3 = € 2.340,- aan personeelskosten. Natuurlijk is het afhankelijk van tal van factoren met welke omrekenfactor u precies moet rekenen. Met een omrekenfactor van 1.3 krijgt u echter wel een goede schatting van wat personeel u ongeveer gaat kosten.

Flexibele medewerkers betekenen vaak een hogere omrekenfactor omdat u voor deze in een aantal sectoren hogere premies betaalt. Daarnaast zijn deze relatief duurder in de loonadministratie. U betaalt immers hetzelfde bedrag voor een loonstrook, maar voor veel minder uren.

Daarnaast zijn deze medewerkers arbeidsintensiever doordat er sprake is van een hoger verloop, wisselende uren, meer aanpassingen van de lonen.

Andere mogelijkheden
Zit het aannemen van personeel er voor u er (nog) niet in? Bijvoorbeeld omdat het te duur is of omdat u het risico niet durft te lopen? Overweegt u dan ook eens de andere mogelijkheden om een paar extra handen te werk te stellen. Wellicht is het inschakelen van een zzp’er iets voor u? Per uur waarschijnlijk duurder, maar omdat een zzp’er niet bij u in dienst is, bespaart u op andere kosten. Het is ook mogelijk gebruik te maken van personeel via een detacheringsbureau, uitzendorganisatie of payrollbedrijf. Omdat werknemer officieel niet bij u in dienst zijn maar bij de detacheerder, uitzender of payrollonderneming, nemen zij als werknemersverantwoordelijkheden en risico’s van u over. Natuurlijk wordt er een gedeelte aan u doorberekend, maar in het geval van flexibele medewerkers kan het vaak zelfs goedkoper zijn.

Dit kan dus veel voordelen bieden voor u als werkgever! Hier kunt u meer lezen over de kosten van personeel.

Meer over personeel vindt u op de
personeel.startpagina.nl
.

 

 
   
 
  Startpagina's helpen u goed op weg bij het zoeken op specifieke onderwerpen.
Hieronder een aantal goede werkgerelateerde:
 
• Personeel
• Burnout
• Competentie
• Conflicthantering
• Integriteit
• Management
• Onderhandelen
• Organisatie
• Stress
• Werkdruk
   
 
  Informatie over opleiden vindt u hier:
 
• Coaching
• Intervisie
• Supervisie
• Teamcoaching
   
 
  Voor de persoonlijke ontwikkeling zijn deze startpagina's interessant:
 
• Assertiviteit
• Leiderschap
• Motivatie
• Zelfvertrouwen
   
   
 

Boeken

 
• Management
• Personeelsbeleid
• Organisatiekunde
• Leiderschap
• Pers. Effectiviteit
• Marketing
• Economie
   
   
 
 
 

Disclaimer    Webmaster