Tien assertieve grondrechten

Assertiviteit is het opkomen voor je persoonlijke belangen en het uitdrukking geven aan je gevoelens, gedachten en wensen op een gepaste manier. Doen en zeggen wat je denkt, voelt en wilt op basis van respect. Respect voor je eigen belangen en respect voor de belangen van de ander.Opkomen voor jezelf met respect voor de ander. Veel mensen hebben moeite daar een lijn in te vinden. Wat betekent opkomen voor jezelf. Wat zijn je eigen belangen, waar beginnen de belangen van de ander en hoe respecteer je de belangen van de ander.
 
Mimi Smith & Manuel Smith beschreven in hun boek: ‘Als ik nee zeg, voel ik me schuldig’ tien assertieve grondrechten. Deze grondrechten vormen een goede steun bij het maken van je eigen afwegingen.

Tien assertieve grondrechten
 
1. Ik heb het recht om nee te zeggen.
2. Ik heb het recht geen excuses of verklaring voor mijn gedrag te geven.
3. Ik heb het recht zelf te bepalen of ik een oplossing moet zoeken voor andermans problemen.
4. Het is niet nodig dat anderen me aardig vinden om met elkaar te kunnen omgaan.
5. Ik heb het recht fouten te maken en er zelf de verantwoordelijkheid voor te dragen.
6. Ik heb het recht van mening te veranderen.
7. Ik heb het recht mijn behoeften en wensen te uiten.
8. Ik heb het recht onlogisch te zijn bij het nemen van beslissingen.
9. Ik heb het recht om me niets aan te trekken van de mening van de ander over mij.
10. Ik heb het recht ervoor te kiezen in een bepaalde situatie niet assertief te zijn. (In sommige situaties kan het beter zijn om niet te kiezen voor assertief gedrag.)


Veel meer over assertiviteit vindt u op de
assertiviteit.startpagina.nl
 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster