Begeleidingsmethoden
         
         

Index

Home
Coaching
Supervisie
Intervisie
Teamcoaching
Haptotherapie
Shiatsu
   
   

Thema's

Burn-out
Stress
Assertiviteit
Motivatie
Organisatie-ontwikkeling
Werkdruk
Zelfvertrouwen
   
   

Begrippen

Haptonomie
Integriteit
   
   
 

Wat is haptonomie.

De haptonomie is een wetenschap die de wetmatigheden van het menselijke gevoelsleven bestudeert. Zij legt zich daarbij in het bijzonder toe op het beschrijven van al datgene wat een rol speelt in de tussen-menselijke affectieve verhoudingen, communicatie, interacties en relaties en het overdragen en beleefbaar maken hiervan in scholing en begeleiding.

Het begrip haptonomie is een samenvoeging van twee Oudgriekse begrippen: hapsis en nomos. Hapsis betekent: gevoel, gevoelsbeleving, tact, tast en nomos betekent wet, regel, norm. Hapto, in het woord haptonomie, stamt van het werkwoord haptein wat betekent: aanraken, verenigen, een relatie vestigen, zich hechten aan.... en in overdrachtelijke zin: in (tactiel) contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen. (
Omschrijving van het: Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie )

Haptonomie houdt zich bezig met aanraken, voelen, direct lichamelijk contact, met de ontwikkeling van het menselijk gevoelsleven en de ontwikkeling van de tastzin, met houdingen, bewegingen en gebaren. Vooral aan de gevoelsmatige betekenis van aanraken en voelen - door mensen en tussen mensen - wordt in haptonomie veel aandacht besteed.

Haptonomie gaat ervan uit dat het menselijk lichaam - en vooral de beleving van dat lichaam - van fundamentele betekenis is binnen alle menselijke communicatie-vormen.

Toepassingen van haptonomie zijn onder andere:
haptonomische zwangerschapsbegeleiding
haptonomische fysiotherapie
begeleiding jonge ouders
begeleiding (top-)sporters
haptonomische massage
haptonomische babymassage

Meer over haptonomie vindt u op de haptonomie.startpagina.nl