Begeleidingsmethoden
         
         

Index

Home
Coaching
Supervisie
Intervisie
Teamcoaching
Haptotherapie
Shiatsu
   
   

Thema's

Burn-out
Stress
Assertiviteit
Motivatie
Organisatie-ontwikkeling
Werkdruk
Zelfvertrouwen
   
   

Begrippen

Haptonomie
Integriteit
   
   
  Organisatieontwikkeling.

Elk bedrijf en elke organisatie moet blijvend in beweging zijn om flexibel in te kunnen spelen op voortdurende veranderingen 'in de markt'. Organisatieontwikkeling is een veelgebruikte systematische methodiek voor het tegelijkertijd en in samenhang ontwikkelen van medewerkers en organisatie.
Aan de kant van de organisatie worden waarden, missie en visie, doelen en strategie (opnieuw) gekozen en geformuleerd en wordt een daarbij passende organisatie-inrichting ontwikkeld en vorm gegeven. Afhankelijk van wat de organisatie gaat doen leidt dit tot inzicht in de competenties waarover de organisatie moet beschikken om succesvol te zijn.

Organisatiecompetenties worden voor een groot deel gevormd door de persoonlijke competenties van individuele medewerkers. Binnen een goed ontwikkeld human resource management kan door middel van competentiemanagement zicht worden verkregen op de gewenste persoonlijke competenties. Aan de hand van persoonlijke ontwikkelingsplannen krijgen medewerkers de mogelijkheid zich binnen de organisatie verder bekwamen.

Meer over organisatieontwikkeling vindt u op de organisatieontwikkeling.startpagina.nl