Competentiemanagement dient vooral belang organisatie, niet werknemer

Vanuit het idee dat een organisatie goede werknemers moet koesteren, heeft het competentiemanagement een hoge vlucht genomen. In de praktijk blijkt echter vooral het belang van de organisatie gediend te worden. Dat stelt Albert Kampermann in zijn proefschrift 'Competentiemanagement. Tussen bevoegdheid en bevlogenheid' waarop hij in 2010 aan de Open Universiteit promoveerde. Kampermann: 'De pretenties van competentiemanagement dat ook de werknemer er wel bij vaart, worden maar gedeeltelijk waargemaakt'.

Menselijk kapitaal
De mens wordt in onze economie gezien als het belangrijkste kapitaal in arbeidsorganisaties. Zijn inzet blijkt bepalend voor de concurrentiepositie. Dit menselijk kapitaal vraagt voortdurend om investeringen en onderhoud. De kwaliteit van de prestaties en de inzetbaarheid van de individuele medewerker worden in theorie verbonden met motivatie en capaciteiten. Het denken en werken met competenties heeft ook in Nederland een hoge vlucht genomen.
Met competentiemanagement kunnen organisaties flexibiliseren, ontwikkelen en zich voortdurend aanpassen door de kerncompetenties van een organisatie te vertalen in benodigde competenties van (individuele) medewerkers. Albert Kampermann onderzocht of dit idee van maakbaarheid van competenties terecht is. En kan de medewerker zich met competenties beter committeren aan de organisatie wat bijdraagt aan zijn motivatie en bevlogenheid?

Geen sprake van win-win
Het promotie-onderzoek van Kampermann in een aantal gemeenten laat zien dat de pretenties van competentiemanagement maar ten dele worden waargemaakt. Kampermann: 'Van een win-win- situatie is nauwelijks sprake, competentiemanagement dient vooral het belang van de organisatie!'. Verder ontaarden veel competentiemanagement-initiatieven in verstarring en zorgen voor versplintering in het human resources management. Kampermann pleit voor een betere integratie van competentiemanagement in de organisatiecultuur en bijpassende managementstijlen.

Over Albert Kampermann
Albert Kampermann (Heerlen, 1962) studeerde in 1989 af in de algemene sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hij is werkzaam geweest als beleidsmedewerker sociale zaken bij de Federatie voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie (FME) in Zoetermeer. In april 1990 is hij begonnen bij de Open Universiteit en heeft als universitair docent bij de faculteiten Psychologie en Managementwetenschappen verschillende cursussen gemaakt op het terrein van management, leiderschap en organisatieverandering. Sinds 2008 geeft hij bij de Open Universiteit leiding aan een afdeling die op het terrein van human resources management (HRM) nieuwe producten en diensten aanbiedt aan individuen en organisaties.
Kampermann is bij Uitgeverij Kluwer al twintig jaar actief als redacteur en auteur van verschillende tijdschriften en boeken rond HRM.

Meer over competentiemanagement vindt u op de competentiemanagement.startpagina.

  
 
 

Disclaimer    Webmaster