Digitale intervisie of E-intervisie.

Intervisie
Intervisie is een populaire veel toegepaste vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega's om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Ze vormen samen een intervisiegroep. Het meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk. Een intervisie beslaat een langere periode, met een klein aantal vaste deelnemers. Ze komen met een afgesproken frequentie bijeen. Vooraf  worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie. Het proces vraagt van de deelnemers de nodige basisvaardigheden. Intervisie kan zowel zelfstandig als onder begeleiding plaats vinden. Binnen een intervisiegroep mag geen sprake zijn van hi
Žrarchie.

Digitale intervisie of E-intervisie
De laatste jaren is een nieuwe vorm van intervisie in opgang; de digitale intervisie of E-intervisie. Het belangrijkste verschil is dat de deelnemers niet meer fysiek (en dus op het zelfde moment) bij elkaar komen maar gebruik maken van internettechnologie. Zij leveren hun bijdrage vanaf een willekeurige werkplek op een moment dat hun past. Inhoudelijk is de werkwijze hetzelfde. De verschillende bekende intervisiemethoden kunnen worden gebruikt met de gangbare rolverdeling. Voordat een digitale intervisiegroep van start gaat komen de deelnemers meestal een aantal malen fysiek bijeen om de methode te leren en werkafspraken te maken.
Deze vorm van intervisie vraagt van de deelnemers de discipline om gedurende het hele traject casussen te blijven inbrengen en op elkaar te blijven reagerení

Voordelen
De voordelen komen voort uit het gegeven dat E-intervisie plaats en tijd onafhankelijk is. Intervisie, als methode, komt daardoor binnen het bereik van groepen waarvoor dat tot dan toe onmogelijk of erg problematisch was. Denk daarbij aan mensen met een erg drukke agenda, deeltijdwerkers, werkers in 24-uurs verband, medewerkers van kleine teams of eenmansposten die moeilijk gemist kunnen en deelnemers die erg verspreid wonen en werken en waarvoor de reisafstand onoverkomelijk is.
Digitale intervisie is goed voor het milieu en helpt de filedruk te reduceren. Het past perfect in de filosofie van "Het nieuwe werken".

Afrondend.
Er zijn natuurlijk ook nadelen verbonden aan deze methode van intervisie. Doordat je elkaar niet fysiek ontmoet mis je de visuele waarneming en feedbackmogelijkheden. De methode is daardoor waarschijnlijk minder geschikt voor het behandelen van casussen waarbij de emotie van de inbrenger en de andere deelnemers een grote rol spelen.
Maar de voordelen wegen sterk op tegen de nadelen. Al met al een erg interessante ontwikkeling met vele nieuwe mogelijkheden.

Veel meer over intervisie vindt u op de intervisie.startpagina.nl.
Kijk verder ook eens op de zelfvertrouwen.startpagina.nl en de teamcoaching.startpagina.nl.
 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster