In-company opleidingen; effectief en efficiŽnt

Terugkomend van een inspirerende opleiding ontdekken medewerkers vaak dat in hun organisatie niets veranderd is en dat het moeilijk is het geleerde in de praktijk te brengen. Na verloop van tijd leggen ze zich daar bij neer en accepteren dat de dingen nu eenmaal gaan zoals ze gaan en dat er waarschijnlijk niets zal veranderen.

Dit is een ervaring die veel mensen hebben als ze een beroepsgerichte opleiding of training volgen. Voor een deel is dat niet te vermijden. Mensen volgen opleidingen die op dat moment aansluiten bij hetgeen ze al eerder geleerd hebben en waar ze op dat moment zelf behoefte aan hebben.

Vaak ook is dat te voorkomen. In de meeste organisaties spelen algemene themaís die voor bijna iedereen gelden en voor velen als problematisch worden ervaren. Het gezamenlijk volgen van een opleiding of training werkt dan erg goed. Een uitstekende vorm daarvoor is de in-companyopleiding. Met in-companyopleidingen kun je onderdelen van een organisatie of groepen medewerkers tezamen een opleiding aanbieden. Iedereen leert daardoor hetzelfde en het effect in de organisatie is direct merkbaar.

De incompanyopleiding is ook een uitstekend instrument bij organisatieveranderingen voor het introduceren van nieuwe deskundigheden en vaardigheden.

Een vereiste is dat de incompany trainingen zijn toegesneden op herkenbare werksituaties en problemen die in de organisatie op dat moment spelen.

Het tezamen volgen van een opleiding kan als bijeffect een grotere cohesie hebben en daardoor de werksfeer positief beÔnvloeden. Daarnaast is deze vorm van opleiden naast effectief ook zeer efficiŽnt. U kiest in de meeste gevallen zelf de locatie en stelt zelf de groepen samen. Hierdoor bent u een minimum aan reistijd en reiskosten kwijt. 
 
 

Disclaimer    Webmaster