GG Werkmagazine
 
 
 
Minderheid werkgevers vindt buitenlandse studie belangrijk

Christof Van Mol (NIDI/UAntwerpen) analyseerde de rekruteringspraktijken van werkgevers in 31 landen en onderzocht de impact van een buitenlandse studie of stage op een cv.

Onlangs werd het ErasmusPro programma gelanceerd, wat jongeren met een leercontract de mogelijkheid moet geven om tot zes maanden naar een ander Europees land te trekken. Op die manier wil Europa de arbeidsmarktkansen van de deelnemende jongeren vergroten. Maar is dit werkelijk zo? Christof Van Mol, verbonden aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en UAntwerpen, zocht uit of werkgevers in 31 landen buitenlandse studie en/of stage in rekening nemen wanneer ze nieuwe werknemers aannemen.

In een artikel dat vorige week gepubliceerd werd in het gezaghebbende tijdschrift Geoforum onderzocht Christof Van Mol (NIDI/UAntwerpen) of werkgevers in 31 landen buitenlandse studie en/of stage in rekening nemen wanneer ze nieuwe werknemers aannemen. De studie is gebaseerd op de Flash Eurobarometer 304, dat de recruitment officers van 7036 bedrijven met meer dan 50 werknemers in alle EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen en Turkije bevroeg.

“Mijn onderzoek toont duidelijk aan dat in de meeste landen buitenlandse studies en stages slechts door een minderheid van de werkgevers in rekening wordt genomen als ze nieuwe werknemers zoeken”, legt Van Mol uit. “Wel is er grote variatie tussen de verschillende landen: buitenlandse studies en stages worden vooral gewaardeerd door werkgevers in Zuid-Europa, Oostenrijk, Finland, Letland, Luxemburg en Turkije. Onder de bevraagde Belgische werkgevers gaf slechts 18,6 procent aan een buitenlandse studie in rekening te nemen, 22,7 procent van de werkgevers hield rekening met een buitenlandse stage op het cv van sollicitanten.”

De resultaten van het onderzoek tonen duidelijk aan dat een buitenlandse ervaring slechts door een minderheid van werkgevers echt in rekening wordt genomen op een cv. Het is dan ook aangewezen dat hogeronderwijsinstellingen en de Europese Commissie meer doen om de voordelen van buitenlandse ervaring aan werkgevers kenbaar te maken, en studenten beter informeren welke opgedane vaardigheden ze in de verf moeten zetten wanneer ze solliciteren voor een baan. Werkgevers geven immers vaak wel aan geďnteresseerd te zijn in specifieke vaardigheden die het resultaat kunnen zijn van een buitenlands verblijf.

Meer over personeel vindt u op de personeel.startpagina.nl.

 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster