Wiskunde op school moet meer zijn dan het leren van trucjes

De wiskunde die op de middelbare school wordt gegeven is eigenlijk ’wiskundig modelleren’. Dat is niet gunstig voor het imago van het vak, aldus prof.dr. Stephan van Gils. In zijn ogen is het niet het aanleren van trucjes, maar de abstractie en de efficiëntie die de wiskunde zo mooi en boeiend maakt. Als dat uit beeld verdwijnt, krijgt de leerling te weinig bagage mee. Van Gils, die ook opleidingsdirecteur is van de UT-opleiding Toegepaste Wiskunde, zegt dit in zijn intreerede als hoogleraar Niet-lineaire Analyse aan de Universiteit Twente.  
  
Met wiskundig modelleren is niets mis, benadrukt Van Gils. Het is een belangrijke vaardigheid voor bijvoorbeeld de wiskundig ingenieur, die wiskunde gaat inzetten in uiteenlopende vakgebieden. Maar het heeft het gevaar in zich dat het vooral een ’mooi plaatje’ is, zonder dat de achterliggende berekening nog aandacht krijgt. ’Teveel overheerst het idee dat alles leuk moet zijn’, aldus Van Gils. Gevolg is dat de leerling die uit het huidige studiehuis komt, trucjes heeft geleerd en is overladen is met een realistische benadering, maar niet geprikkeld is door abstracte kennis. Ook een universitaire opleiding als Toegepaste Wiskunde moet een goed gevulde gereedschapskist van analyse, algebra, stochastistiek en kansrekening bieden, met daarbovenop de wiskundige modellering.   
  
Van Gils illustreert in zijn oratie de schoonheid van de wiskunde met bijvoorbeeld de symmetrie die, evenals in de muziek of de beeldende kunst, een belangrijke rol speelt. Algebra en analyse gaan bij de bestudering hiervan hand in hand, aldus Van Gils. Hij vindt het dan ook een misvatting dat algebra ’meer iets voor de algemene universiteiten’ zou zijn. De symmetrie en de periodiciteit komen bijvoorbeeld mooi tot uiting in supergeleidende structuren, een onderzoeksgebied waar wiskundigen en natuurkundigen van de UT elkaar ontmoeten. De wiskundige heeft aan dit soort onderzoek toegevoegde waarde te bieden, juist doordat hij of zij uitspraken kan doen over de vergelijkingen zonder dat de precieze toepassing centraal staat.  
  
De hoogleraar ziet niet zoveel in het ’verpakken’ van wiskunde in een brede bachelor-opleiding, om toch maar belangstelling voor het vak te krijgen. Liever verkent hij de mogelijkheden om op de middelbare school al interesse te kweken, door bijvoorbeeld leerlingen mogelijkheden te bieden om al op de universiteit vakken te volgen. Om vervlakking van het vakgebied te voorkomen, vindt hij daarnaast de samenwerking met de TU’s in Delft en Eindhoven belangrijk.

Meer wiskunde vindt u op wiskunde.startpagina.nl

Ook de assertiviteit.startpagina.nl, de supervisie.startpagina.nl, de intervisie.startpagina.nl en de motivatie.startpagina.nl bieden een schat aan informatie.
 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster