GG Werkmagazine
 
 
 
Assertiviteit, weg naar succes?

Veel mensen hebben moeite om op te komen voor zichzelf. Ze cijferen zichzelf weg, ook als ze dat eigenlijk niet willen, en beperken zichzelf daardoor in hun ontwikkeling. Zowel voor de mensen zelf als voor de organisatie waarin ze werken heeft dat nadelige gevolgen.

Het opkomen voor jezelf wordt tegenwoordig vaak omschreven met de term assertiviteit.
Assertiviteit is
het opkomen voor je persoonlijke belangen en het uitdrukking geven aan je gevoelens, gedachten en wensen op een gepaste manier. Doen en zeggen wat je denkt, voelt en wilt op basis van respect. Respect voor je eigen belangen en respect voor de belangen van de ander.

Weinig assertief gedrag is vaak het gevolg van verschillende omstandigheden.
In de eerste plaats schort het betrokkene vaak aan zelfvertrouwen. Dat kan komen doordat ze in eerdere soortgelijke situaties hebben gefaald of bang waren. Ze hebben een negatief zelfbeeld gekregen en hebben de neiging hun gedrag daarop af te stemmen.
Een tweede oorzaak is vaak het gebrek aan communicatievaardigheden. Hierdoor missen ze het vermogen adequaat te reageren als ze zich aangevallen of gekleineerd voelen.
Ten slotte hebben betrokkenen vaak een gebrekkige conflicthantering.
Conflicten spelen een eigen constructieve rol bij samenleven en samenwerken. Problemen ontstaan als in een afhankelijkheidsrelatie of een samenwerkingsrelatie conflicten niet tijdig worden opgelost.

Het vermogen om assertief gedrag te vertonen is goed aan te leren. Er is een groot aanbod aan assertiviteitstrainingen. Cursussen op dat gebied worden overal in het land gegeven.

Een andere uitstekende manier om assertiever, gelukkiger en succesvoller te worden is persoonlijke begeleiding. In een persoonlijk traject worden aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden
de mechanismen die spelen verkend, worden theorieŽn aangereikt en wordt geoefend in rollenspelen.

Veel meer over assertiviteit vindt u op de assertiviteit.startpagina.nl
 


 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster