Op het moment dat een van je dierbaren overlijdt en bezittingen moeten worden verdeeld, kun je je tot een gespecialiseerde advocaat wenden. Je komt dan in aanraking met het onderdeel van het burgerlijk recht dat erfrecht heet. Vroeger was het erfrecht het werkterrein van notarissen, maar tegenwoordig is een erfrecht advocaat onmisbaar bij de afwikkeling van een erfenis (nalatenschap) in het geval dat er conflicten ontstaan. Het is ook aan te raden om een erfrecht advocaat te raadplegen als een nalatenschap zo ingewikkeld in elkaar steekt, dat je er zelf onmogelijk wijs uit kunt worden.

In dit blog belichten we het fenomeen plaatsvervulling, vertellen we wat de regels hiervan zijn en leggen we uit wat wanneer aanwas plaatsvindt.

Wat houdt plaatsvervulling in?

Plaatsvervulling houdt in dat iemand de plaats opvult van een erfgenaam die er niet meer is of die niet meer kan erven. Er zijn uiteenlopende situaties waarin plaatsvervulling kan plaatsvinden. De redenen worden door de wet opgesomd. Er vindt plaatsvervulling plaats wanneer een erfgenaam is overleden, wanneer een erfgenaam onwaardig is, wanneer het erfrecht van een erfgenaam is vervallen, wanneer een erfgenaam is onterfd of wanneer een erfgenaam de nalatenschap verwerpt. Vooral het overlijden van een erfgenaam vóór de erflater, de onterving en de verwerping, komen in de praktijk voor als redenen voor plaatsvervulling.

Erfopvolging bij versterf

De regels van plaatsvervulling zijn altijd van toepassing als er sprake is van erfopvolging bij versterf. Er is niet automatisch sprake van plaatsvervulling wanneer er sprake is van erfopvolging krachtens uiterste wilsbeschikking. In het testament moet duidelijk worden opgenomen dat de regels van plaatsvervulling van overeenkomstige toepassing zijn. Indien een erflater dat niet in zijn testament heeft opgenomen, is er geen sprake van plaatsvervulling. Als een testamentaire erfgenaam is overleden vóór de erflater en de regels van plaatsvervulling niet van overeenkomstige toepassing zijn verklaard, vindt aanwas bij de andere erfgenamen plaats. In een dergelijk geval wast het deel van de erfgenaam die niet kan erven aan bij de andere erfgenamen in de verhouding waarin zij erfgenaam zijn.

Lees het online informatiemagazine over zaken rondom de erfenis

Zoals je begrijpt, zijn de redenen en de regels voor plaatsvervulling complex. Om ervan verzekerd te zijn dat een erfenis op de juiste manier wordt afgewikkeld als je met plaatsvervulling in aanraking komt, kan een erfrecht advocaat je bijstaan. Daarnaast raden we het je bij Goedgezien aan om de artikelen te lezen die je kunt vinden op erfrechtadvocaat.nl. In dit online magazine boordevol informatie over nalatenschapskwesties delen erfrecht advocaten hun kennis en ervaring, om bij te dragen aan de oplossing van erfrechtelijke problemen.

0 Shares:
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You May Also Like