Als werknemer of werkgever is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de Wet verbetering Poortwachter. Deze wet is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat werknemers die ziek zijn, zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen. Het is belangrijk dat werknemers en bedrijven weten hoe ze hiermee om moeten gaan.

Wat is de Wet verbetering Poortwachter?

De Wet verbetering Poortwachter is in 2002 ingevoerd. Het doel van deze wet is om werknemers die ziek zijn, zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Dit wordt gedaan door middel van een stappenplan dat werkgever en werknemer samen doorlopen.

Het stappenplan

Het stappenplan bestaat uit verschillende fasen. Hieronder leggen we per fase uit wat er van werkgever en werknemer wordt verwacht.

Fase 1: Ziekmelding

Wanneer een werknemer ziek is, moet hij of zij zich zo snel mogelijk ziekmelden bij de werkgever. De werkgever moet vervolgens binnen een week een probleemanalyse laten opstellen door de bedrijfsarts.

Fase 2: Plan van aanpak

Op basis van de probleemanalyse stellen werkgever en werknemer samen een plan van aanpak op. Hierin staat welke stappen er worden genomen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Ook wordt er afgesproken wie welke taken op zich neemt.

Fase 3: Re-integratie

Tijdens deze fase werken werkgever en werknemer samen aan de re-integratie van de werknemer. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om de werknemer aangepast werk te laten doen. Ook kan er worden gekeken naar een andere functie binnen het bedrijf.

Fase 4: WIA-aanvraag

Wanneer het niet mogelijk is om de werknemer binnen het eigen bedrijf te laten werken, kan er een WIA-aanvraag worden gedaan. Dit is een aanvraag voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Hoe gaan werknemers en bedrijven hiermee om?

Als werknemer is het belangrijk om je ziekmelding op tijd door te geven aan je werkgever. Ook is het belangrijk om mee te werken aan het opstellen van het plan van aanpak en de re-integratie. Dit betekent dat je open en eerlijk moet zijn over je mogelijkheden en beperkingen.

Als werkgever is het belangrijk om de Wet verbetering Poortwachter serieus te nemen. Dit betekent dat je zorgt voor een probleemanalyse binnen een week na de ziekmelding van de werknemer. Ook is het belangrijk om samen met de werknemer een plan van aanpak op te stellen en deze regelmatig te evalueren.

Tips voor werknemers

  • Meld je ziekmelding op tijd bij je werkgever.
  • Wees open en eerlijk over je mogelijkheden en beperkingen.
  • Werk mee aan het opstellen van het plan van aanpak en de re-integratie.

Tips voor werkgevers

Zorg voor een probleemanalyse binnen een week na de ziekmelding van de werknemer. Stel samen met de werknemer een plan van aanpak op en evalueer dit regelmatig. Zorg voor aangepast werk en kijk naar andere functies binnen het bedrijf als dat mogelijk is. Biedt eventueel scholing of training aan om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

Wees open en eerlijk

De Wet verbetering Poortwachter is er om werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Het is belangrijk dat zowel werknemers als werkgevers deze wet serieus nemen en samenwerken om de re-integratie van de werknemer tot een succes te maken. Door het stappenplan te volgen en open en eerlijk te zijn over mogelijkheden en beperkingen, kan er veel bereikt worden. Bovendien voorkomt het tijdig inzetten van de juiste stappen ook onnodige kosten voor werkgevers.

0 Shares:
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You May Also Like