Wanneer je als werknemer bent uitgevallen door ziekte, re-integreer je meestal in je eigen functie bij je huidige werkgever. Als je door ziekte je huidige werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren, is dat helaas niet altijd mogelijk. Wanneer je weer aan het werk gaat, wordt in dat geval naar aangepast werk gezocht. Re-integratie in een andere functie behoort ook niet altijd tot de mogelijkheden. In dat geval is re-integratie tweede spoor aan de orde. Re-integratie in het tweede spoor houdt in dat je bij een andere werkgever gaat re-integreren. Dit traject dient uiterlijk binnen zes weken na de eerstejaarsevaluatie te worden opgestart. In dit artikel belichten we de mogelijkheden die een re-integratiebegeleider van Xs2more op het gebied van re-integratietrajecten biedt.

Het uitgangspunt voor re-integratie tweede spoor

Wanneer je als werknemer wordt aangemeld voor re-integratie in het tweede spoor, gaat een re-integratiebegeleider altijd eerst na of alle mogelijkheden binnen het eerste spoor-traject voldoende zijn onderzocht. Het moet overduidelijk zijn dat een re-integratietraject bij je eigen werkgever niet (meer) mogelijk is. Wel kan het aan de orde zijn dat re-integratie in het eerste en het tweede spoor naast elkaar lopen, bijvoorbeeld als er nog kans is op herstel voor het eigen werk, maar wel sprake is van ziekteverzuim dat langer duurt dan een jaar. Je werkgever heeft meestal al door een arbeidskundige laten onderzoeken wat jouw mogelijkheden zijn om je werk te hervatten. Dat onderzoek vormt het uitgangspunt voor re-integratie tweede spoor.

Waaruit bestaat een re-integratietraject?

Als er geen mogelijkheden zijn om bij je eigen werkgever te re-integreren, is de werkgever verplicht om je een tweede spoor traject aan te bieden. De exacte invulling wordt afgestemd op jouw persoonlijke situatie, maar het traject bestaat in ieder geval uit een aantal vaste acties en onderdelen. Daarbij speelt de bedrijfsarts een belangrijke rol, want die bepaalt in hoeverre je belastbaar bent en kunt re-integreren. Afhankelijk van kennis, kunde en ervaring, word je vervolgens intensief begeleid en ondersteund in het zoeken, vinden en re-integreren in nieuw werk bij een andere werkgever. Nadat je bent aangemeld voor een tweede spoor traject volgt een afspraak met een re-integratie adviseur voor het voeren van een intakegesprek.

Dit gesprek vormt de basis voor het opstellen van een re-integratieplan, dat bestaat uit onder andere: een formulering van een realistisch en arbeidsmarktrelevant doel, de stappen die nodig zijn om het doel te bereiken en een samenvatting van de huidige situatie. Daarnaast is de verwachte duur van het traject een onderdeel van het plan. 

Deskundige begeleiding

Door middel van trainingsgesprekken, het ontdekken van je sterke punten, het verfijnen van je sollicitatietechnieken en het voeren van sollicitatiegesprekken, word je tijdens het tweede spoor traject ook begeleid bij het solliciteren naar nieuw werk. Dit zijn allemaal krachtige middelen die de kans van slagen aanzienlijk doen toenemen bij een tweede spoortraject. Het risico dat re-integreren niet lukt wordt hiermee zo veel mogelijk teruggedrongen. Een ervaren re-integratie adviseur van Xs2more beschikt immers over alle kennis die nodig is om je succesvol te begeleiden.

0 Shares:
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You May Also Like